MAOZ HOME      MAOZ REPORT      WHO WE ARE      WHAT WE DO      DONATE NOW      STORE       I STAND WITH ISRAEL      CONTACT US

מוסלמים מזמינים את הנוצרים להיפגש עמם

מרץ 2015
אדר - ניסן תשע"ה

0315 - Top - A Common Word website
האתר של היזמה המוסלמית המזמינה נוצרים להצטרף לשיח על המשותף בין שתי הדתות
(www.acommonword.com)י


 

מאת שירה סורקו-רם

לפני שבע וחצי שנים הושיטו יד לידידות עם העולם הנוצרי 138 שיח'ים, מופתים, אימאמים, אנשי אקדמיה מלומדים שופטים ופוליטיקאים מוסלמים מרחבי העולם. כותרת האיגרת שנשלחה הייתה "ונאמר דבר בינינו אשר עליו נשתווה", ואלה המילים שפתחו את האיגרת:י

י"המוסלמים והנוצרים מהווים יחד יותר ממחצית אוכלוסיית העולם. אם לא יהיו שלום וצדק בין שתי הדתות לא יהיה שלום אמתי בעולם. עתיד העולם תלוי בשלום בין מוסלמים לנוצרים. הבסיס לשלום ולהבנה האלה כבר קיים, הוא חלק מעקרונות היסוד של שתי הדתות: האהבה לאל אחד והאהבה לרעינו. העקרונות האלה מופיעים שוב ושוב בכתבי הקודש של האסלאם והנצרות. אחדות האל, הצורך לאהוב אותו והצורך לאהוב את רעינו הם קרקע משותפת לאסלאם ולנצרות. להלן כמה דוגמאות בלבד:י

י"על אחדות האל אלוהים כתוב בקוראן הקדוש: הוא אלוהים אחד אלוהים לעד. (סורת טוהר האמונה, סורה 112 פס' 4-1) "אמור, הוא אלוהים אחד אלוהים לעד. לא ילד ולא הולד, שווה לו אין גם אחד": על הצורך לאהוב את אלוהים אומר אלוהים בקוראן הקדוש: 'הזכר את שם ריבונך ודבק בו בכל מאודך' ( סורת המתעטף, סורה 73 פס' 8). על הצורך לאהוב את רעינו אמר הנביא מוחמד (בתרגום חופשי): 'איש מכם איננו מאמין עד שהוא אוהב עבור רעו את מה שהוא אוהב לעצמו'". י

אחר כך ציטטו המלומדים המוסלמים את ישוע ואת מצוותו לאהוב: י

י"בברית החדשה ישוע המשיח אמר: 'שמע ישראל, ה' אלוהינו ה' אחד, ואהבת את ה' אלוהיך בכלל לבבך ובכל נפשך ובכל שכלך ובכל מאודך'. זוהי המצווה הראשונה והשנייה כמוה: 'ואהבת לרעך כמוך'. אין מצווה אחרת גדולה מאלה' (מרקוס יב 31-29). י

 

לכן, בהתאם למנהיגים המוסלמים, אללה מורה לעם המוסלמי לצאת בקריאה אל נוצרים ויהודים. י

בקוראן הקדוש, האל העליון קורא למוסלמים לקרוא בפני נוצרים (ויהודים – אנשי הכתובים): 'אמור, הוי, בעלי הספר,! בואו ונאמר דבר בינינו אשר עליו נשתווה. רק את אלוהים נעבוד, ולא נצרף לו כל שותף ולא ניקח אנשים בקרבנו כאדונים לנו זולת אלוהים. אם יפנו עודף, אמרו, אתם עדים כי מתמסרים אנו" (סורת עמרם, סורה 3 פס' 65-64). י

אחר כך קראו המנהיגים המוסלמים לדיון בדמיון ובשווה בין שתי הדתות:י

י"בציות לקוראן הקדוש, אנחנו כמוסלמים מזמינים את הנוצרים להצטרף אלינו על בסיס המשותף בינינו, שהוא גם היסודות החיוניים ביותר של אמונתנו ומנהגינו: שתי מצוות האהבה". י

בהזמנה זו לדיון, המנהיגים המוסלמים הציגו את עמוד התווך של אמונתם: י

השהאדה

עקרון האמונה המרכזי של האסלאם מורכב משתי עדויות, שהאדות, שקובעות ש"אין אלוהים מלבד אללה ומוחמד הוא שליחו". שתי העדויות האלה הן האמת המוחלטת, החיונית והבלתי מעורערת של האסלאם. מי שמקבל אותן הוא מוסלמי. מי שמתכחש להן איננו מוסלמי. מעבר לזה, הנביא מוחמד אמר שהדבר החשוב ביותר להזכיר הוא שאין אלוהים מלבד אללה. י

ממיטב דברי הנביאים

הנביא מוחמד מרחיב על הדבר החשוב ביותר שצריך להזכיר ואמר שאין אל מלבד אללה, הוא לבדו, אין לו חבר ושותף, הוא ריבון ולו השבח ולו הכוח על הכול. השהאדה הראשונה מבוססת על פסוקים מהקוראן הקדוש המתארים כיצד יש לאהוב את האל ולהתמסר לו.י

איך צריכים נוצרים או יהודים משיחיים להיענות להזמנה כזאת?י

0315 - A Common Word Banner 1

התגובה לאיגרת "ונאמר דבר בינינו אשר עליו נשתווה"י

ראשית, הבה נראה את התשובה שכתבו ארבעה חוקרים ממרכז ללימודי הדת והתרבות בייל*, עליה חתומים 300 מנהיגים נוצרים בולטים:י
Yale Divinity School’s Center for Faith and Culture*

י"כחברי העדה הנוצרית הכלל עולמית, האיגרת הפתוחה ההיסטורית שנשלחה לאחרונה והחתומה על ידי 138 מלומדים, מנהיגים ומשכילים מוסלמים מרחבי העולם מעודדת אותנו ומציבה בפנינו אתגר. האיגרת שלכם מצביעה על קרקע משותפת בין הנצרות לבין האסלאם שעליה מושתתות לב הדתות שלנו ולב הדת הקדומה ביותר, היהדות. קריאתו של ישוע המשיח לאהוב את אלוהים ואת רעינו נעוצה בהתגלות אלוהים לעם ישראל כפי שהיא מתוארת בתורה (דברים ו 5; ויקרא יט 18). אנחנו מקבלים את האיגרת הפתוחה כידם של המוסלמים המושטת לנוצרים ברחבי העולם לידידות ולשיתוף פעולה. בתגובה הזאת אנחנו מושיטים בתגובה את יד הנוצרים כדי שנוכל לחיות עם כל בני האדם יחד בשלום ובצדק ולשאוף לאהוב את אלוהים ואת רעינו. י

י"מאחר שישוע המשיח אומר 'הוצא תחילה את הקורה מעיניך' (מתי ז 5), אנחנו רוצים לפתוח ולהודות שבעבר (כלומר במסעות הצלב) ובהווה (מלחמה מופרזת בטרור) נוצרים רבים אשמים בחטא כלפי רעיהם המוסלמים. לפני שנלחץ את ידכם בתגובה לאיגרת שלכם, אנחנו רוצים לבקש את סליחתו של הרחמן ושל העדה המוסלמית ברחבי העולם. הברית החדשה קובעת בבירור ש'האלוהים הוא אהבה' (איגרת יוחנן הראשונה ד 8). י

י"כפי שאנחנו רואים בברית החדשה: 'אנחנו אוהבים מפני שהוא אהב אותנו תחילה' (הראשונה של יוחנן ד 19), אהבתנו לאלוהים ניזונה מאהבת אלוהים בנו ונובעת ממנה. לא יכול להיות אחרת, כי אלוהים הבורא השולט בכול הוא טוב עד אין קץ. י

י"על רקע הקרעים העמוקים בין הנוצרים והמוסלמים היום, המשימה שלפנינו מאיימת והסיכונים עצומים. עתיד העולם תלוי ביכולתנו כנוצרים וכמוסלמים לחיות יחד בשלום. אם לא נעשה כל מאמץ לכונן שלום ולחיות בהרמוניה אתם מזכירים לנו בצדק שאנחנו מסכנים גם את נפשנו הנצחית" (הדגשים של המחברת). י
(Yale Center for Faith & Culture http://goo.gl/FrIs9Z)

0315 - A Common Word Banner 2

האם אתה מזהה את המלכודת? י

שמת לב מה כתוב באיגרת המוסלמית? קרא אותה שוב: י

בקוראן הקדוש, האל העליון קורא למוסלמים להציג את הקריאה הבאה בפני נוצרים (ויהודים - בעלי הספר): י

הוי, בעלי הספר! בואו ונאמר דבר בינינו אשר עליו נשתווה. רק את אלוהים נעבוד, ולא נצרף לו כל שותף ולא ניקח אנשים בקרבנו כאדונים לנו זולת אלוהים. אם יפנו עודף, אמרו, אתם עדים כי מתמסרים אנו... אלוהים, אין אלוה מבלעדיו, החי והקיים, הוא אלוהים אחד אלוהים לעד... אין שווה לו אין גם אחד"...י

אללה, אלוהי האסלאם, אומר שאין אלוהים מלבד אללה ומוחמד הוא נביאו. הרוח או המלאך שהכתיבו את הגרסה הזאת של תורתו של מוחמד שִכתבו את האמת על אבן הפינה של אמונתנו, ישוע המשיח. הקוראן גורס שישוע נולד מבתולה אבל הוא לא נצלב ורק נראה כאילו הוא מת. כמו כן, שישוע הוא כמו אדם, אללה ברא אותו מהעפר, שישוע בן מרים לא היה יותר משליח וששליחים רבים מתו לפניו.י

אלוהי התנ"ך הוא אלוהי הברית החדשה שכה אהב את העולם עד כי שלח את בנו יחידו למען לא יאבד כל המאמין בו אלא ינחל חיי עולם.י

0315 - A Common Word Banner 3

מהם עיקרי הבשורה שאין עליהם עוררין? י

השורה התחתונה היא שהמוסלמים הציגו את עיקרי אמונתם והזמינו את הנוצרים ואת היהודים להצטרף אליהם לאמונה בעיקרים האלה. אחר כך הם מדברים על אהבת אלוהים ואהבה לרעינו. כשהנוצרים הגיבו, הם נענו לקריאה לאהוב את אלוהים ואת רעינו, אבל התעלמו כליל מעיקרי היסוד של האמונה המשיחית: הישועה הניתנת חינם בשל קרבנו של ישוע המשיח; דבר אלוהים בהשראת רוח הקודש; העובדה הבלתי משתנה שיש אלוהים אחד בלבד ושמו ה', אלוהי השמים והארץ, אלוהי אברהם, יצחק ויעקב (ישראל). אף לא עיקר אחד של האמונה המשיחית מופיע במסמך שכתבו המלומדים המוסלמים, וכפי שאפשר לראות, אף לא אחד מהם מופיע בתשובה שכתבו המלומדים הנוצרים.י
י (Ibid, http://goo.gl/FrIs9Z ) י

0315 - Common Word quote
חיוני... זוהי השעה לכל אלה מאתנו
שמעורבים בשיח בין-דתי ד"ר אולב
פיקסה טוויט, המזכיר הכללי,י
ועד הכנסיות העולמי

אנחנו יכולים לשאול את עצמנו מה היה קורה אם אנשים שמאמינים בזאוס היו קוראים לנו לחבור אליהם לשיח בין-דתי של אהבה לאל שלהם זאוס ולאלוהים שלנו, ה' - "שיח שיחזק את המלאכה החשובה של ריצוי בין שתי העדות הדתיות העצומות האלה". י

לא קשה להבין כיצד כנסיות מסורתיות, שאינן שמות שום דגש על מתנת הישועה באמצעות אמונה בבן האלוהים וציות לו, הולכות שולל ומצטרפות למאות המנהיגים שחתמו על התשובה לאיגרת. אבל כיצד יכולים מנהיגים אוונגליים מן השורה ליפול בפח? היכנס לקישורית הבאה ושים לב שמנהיגים של לפחות עשרה ארגונים אוונגליים עיקריים חתמו בעד דיונים על "דבר בינינו אשר עליו נשתווה".י
י (Ibid. Link:http://goo.gl/FrIs9Z)

נראה שאלה שחתמו על המסמך הבין-דתי הזה עם האסלאם הם מנהיגים שאינם מגלים הבנה בנוגע לישראל בכתבי הקודש. ישראל היא מרכיב חיוני בתכנית אלוהים לאחרית הימים, התכנית להושיע המוני בני אדם, ביניהם מוסלמים. בלי החלק החשוב הזה בתמונה הגדולה של אלוהים רבים מאנשי אלוהים הטובים והיראים יתעו בדרך. מאמינים נוצרים ויהודים משיחיים, היזהרו! י

All banners are from http://worldinterfaithharmonyweek.com/

חזרה למעלההיזמה הבין-דתית המסוקרת ביותר אי פעם

0315 - Interfaith Initiative

בהתאם לאתר של "דבר בינינו אשר עליו נשתווה"" היזמה זכתה לאינספור פרסים, הייתה בסיס להחלטות וליזמות שלום רבות, הניבה את שבוע ההרמוניה הבין-דתית מטעם האו"ם ועוד.י

אוניברסיטאות מובילות רבות, ביניהן קיימברידג', ייל וג'ורג'טאון פיתחו קורסים, תכניות וכנסים המבוססים על עקרונות " דבר בינינו אשר עליו נשתווה".י

רק באנגלית התפרסמו מאות מאמרים באלפי עיתונים והפכו את היזמה למסוקרת ביותר אי פעם. האספה הכללית של האו"ם קיבלה החלטה להכיר בשבוע ההרמוניה הבין-דתית כשבוע עולמי שייזכר בכל שנה בשבוע הראשון של פברואר. לשבוע עולמי זה נוספו ברחבי העולם כבר כ-850 אירועים רק בשנת 2015 . האתר שלהם משבח את "שבוע ההרמוניה" וטוען שהוא כולל את כל הדתות בעולם. קרא בעיון. י
(worldinterfaithharmonyweek.com/events)

השבוע העולמי להרמוניה בין-דתית מבוסס על העבודה החלוצית של יזמת "דבר בינינו אשר עליו נשתווה". היזמה הזאת, שהחלה בשנת 2007, קוראת למנהיגים מוסלמים ונוצרים לנהל דו-שיח המבוסס על שני עקרונות יסוד: אהבת אלוהים ואהבת רעינו, בלי להתפשר על שום עיקרון דתי של מי מהצדדים. שתי המצוות הן לב לבן של הדתות המונותאיסטיות ולכן הן הבסיס התיאולוגי המוצק ביותר האפשרי. י

השבוע העולמי להרמוניה הבין-דתית מרחיב את שתי המצוות האלה ומוסיף את המצווה הבאה: "אהבת הטוב ואהבת רעיך. הוא כולל אנשים בעלי רצון טוב בני דתות אחרות ואנשים ללא דת" (שם).י

חזרה למעלהמיהו אללה? י

0315 - Who is Allah

השם המקורי המייצג את המושג "אל" הוא "אלהה" - שם לכל אל שהוא, והוא היה בארמית זמן רב לפני ראשית האסלאם. בערבית הפך המושג הזה ל"אללה", בעברית ל"אל" או "אלוהים" והוא מייצג את האל העליון. (מעניין לציין שהשם "אללה" הוא בלשון יחיד לגמרי, לעומת המבנה הדקדוקי של "אלוהים", שהוא רבים.)י

מאחר שהשם "אללה" בערבית מייצג את אלוהים באופן כללי, הוא משמש גם ערבים מוסלמים וגם ערבים נוצרים. הערבים המוסלמים משתמשים בו כדי לייצג את האל שמוחמד הציג בפני העולם והנוצרים הערבים משתמשים בו כדי להתייחס לאלוהי התנ"ך והברית החדשה. יש ערבים נוצרים שמעדיפים להשתמש במילה "רב" בערבית מפני שלדעתי השם "אללה" מושפע מאוד מהאופן שבו מוחמד תיאר את אלוהים. לעומת זאת, המוני נוצרים בארצות האסלאם משתמשים בשם "אללה" כשהם עובדים את אלוהי התנ"ך משום שאין מילה אחרת בערבית שמשמעה "אל עליון".י

אפשר לראות את זה כך: דובר ערבית יכול להשתמש בשם "אללה" כשהוא עובד את זאוס, את הבעל או אלילים רומים ומצרים - כל אל שהוא רואה בו את אדונו העליון. אבל העולם הערבי מוסלמי ברובו המכריע, גם הערבים וגם הלא ערבים, מקשרים את השם "אללה" עם האל שמוחמד הציג לעולם.י

בהתאם ל"ויקיפדיה",י

השם "אללה" הוא המילה הערבית שמשמעה "אל" והיא נגזרת מהמילה העברית "אל" ו" אלוהים" ששתיהן מופיעות בבראשית ולכל אורך התנ"ך. לכן, דוברי ערבית מתארים את אלוהים בשם "אללה", בין שהם נוצרים, יהודים או מוסלמים, ממש כשם שהגרמנים מכנים אותו "גוט" והצרפתים "דיה".י

המצווה בכתבי הקודש "לא יהיו לך אלוהים אחרים על פניי" משתמשת במילה "אלוהים" כשהיא מתייחסת לאלילי שקר. גם אם השם "אללה" נובע מאל הירח המיוצג בסמל חצי הסהר של האסלאם, אין כל קשר לשוני בין הירח לבין המילה הערבית שמשמעה אל.י

מה אומר אלוהי האסלאם על הבן?י

זהו התיאור של אללה בעיני מוסלמי, כפי שקבע מוחמד: י

י"אמור, הוא אלוהים אחד אלוהים לעד. לא ילד ולא הולד, שווה לו אין גם אחד..." (סורת טוהר האמונה, סורה 112 פס' 4-1)י

ברור שאמונת השקר הגדולה ביותר בהצהרה הזאת היא ההכחשה שיש לאלוהים בן, ישוע המשיח - הכחשה שהוא אלוהים, התכחשות לשמו הגדול מעל כל שם, למטרה שלשמה בא אל העולם. שים לב לכתוב בקוראן: י

הוא מחולל השמים והארץ. כיצד יהיה לו בן באין לו בת-זוג? הוא ברא כל דבר, והוא יודע כל דבר (סורה 6 פס' 101 ). י

י"אכן דבר נורא תשמיעו. השמים חישבו להתרסק בעטיו, והאדמה - להיחצות לשניים, וההרים - להתמוטט באחת, כיוון שטענו כי יש בן לרחמן" (סורת מרים, סורה 19, פס' 89-91).י

הקוראן מלמד: "הוא - יתרומם שמו - ריבוננו הנשגב הוא לא נטל לו בת זוג ולא הוליד בן. השוטה שבינינו נהג לומר דברי נבלה על אלוהים" (סורה 72 פס' 4-3). יי

על המוסלמים לומר: "אמור, הוא אלוהים אחד אלוהים לעד. לא ילד ולא הולד, שווה לו אין גם אחד" י(סורת טוהר האמונה, סורה 112 פס' 4-1).י

שמו של אלוהי ישראל

לאללה של מוחמד יש 99 תארים, אבל לאלוהי ישראל יש שם:י

י"וַיֹּאמֶר עוֹד אֱלֹהִים אֶל-מֹשֶׁה, כֹּה-תֹאמַר אֶל-בְּנֵי יִשְׂרָאֵל, יְהוָה אֱלֹהֵי אֲבֹתֵיכֶם אֱלֹהֵי אַבְרָהָם אֱלֹהֵי יִצְחָק וֵאלֹהֵי יַעֲקֹב, שְׁלָחַנִי אֲלֵיכֶם; זֶה-שְּׁמִי לְעֹלָם, וְזֶה זִכְרִי לְדֹר דֹּר" (שמות ג 15-13). י

מה אומר אלוהי ישראל על בנו?י

י"וַאֲנִי, נָסַכְתִּי מַלְכִּי עַל צִיּוֹן הַר קָדְשִׁי. אֲסַפְּרָה אֶל חֹק יְהוָה אָמַר אֵלַי בְּנִי אַתָּה אֲנִי , הַיּוֹם יְלִדְתִּיךָ. שְׁאַל מִמֶּנִּי וְאֶתְּנָה גוֹיִם נַחֲלָתֶךָ וַאֲחֻזָּתְךָ אַפְסֵי-אָרֶץ" (תהילים ב 8-6). י

י"מִי עָלָה שָׁמַיִם וַיֵּרַד מִי אָסַף רוּחַ בְּחָפְנָיו מִי צָרַר מַיִם בַּשִּׂמְלָה מִי הֵקִים כָּל אַפְסֵי אָרֶץ: מַה שְּׁמוֹ וּמַה שֶּׁם בְּנוֹ כִּי תֵדָע" (משלי ל 4).י

הברית החדשה מעידה לכל אורכה על מרכזיותו של בן האלוהים: י

י"וְזֶה רְצוֹן שֹׁלְחִי אֲשֶׁר כָּל־הָרֹאֶה אֶת־הַבֵּן וּמַאֲמִין בּוֹ יִהְיוּ־לוֹ חַיֵּי עוֹלָם וַאֲנִי אֲקִימֶנּוּ בַּיּוֹם הָאַחֲרוֹן" (יוחנן ו 40).י

י"הַמַּאֲמִין בּוֹ לֹא יִדּוֹן וַאֲשֶׁר לֹא־יַאֲמִין בּוֹ כְּבָר נָדוֹן כִּי לֹא־הֶאֱמִין בְּשֵׁם בֶּן־הָאֱלֹהִים הַיָּחִיד" (יוחנן ג 19-18).י

י"כָּל־הַמַּאֲמִין בַּבֵּן יֶשׁ־לוֹ חַיֵּי עוֹלָם וַאֲשֶׁר לֹא יַאֲמִין בַּבֵּן לֹא יִרְאֶה חַיִּים כִּי אִם־חֲרוֹן אַף אֱלֹהִים יִשְׁכֹּן עָלָיו" (יוחנן ג 36).י

י"מִי הוּא הַדֹּבֵר שֶׁקֶר כִּי אִם־הַמְכַחֵשׁ בְּיֵשׁוּעַ לֵאמֹר לֹא הַמָּשִׁיחַ הוּא זֶה הוּא שׂוֹטֵן הַמָּשִׁיחַ הַמְכַחֵשׁ בָּאָב וּבַבֵּן" (איגרת יוחנן הראשונה ב 22).י

י"וְזֹאת מִצְוָתוֹ לְהַאֲמִין בְּשֶׁם־בְּנוֹ יֵשׁוּעַ הַמָּשִׁיחַ וּלְאַהֲבָה אִישׁ אֶת־רֵעֵהוּ כַּאֲשֶׁר צִוָּנוּ" (איגרת יוחנן הראשונה ג 23). י

י"וְהוּא הָאֶבֶן אֲשֶׁר מְאַסְתֶּם אַתֶּם הַבּוֹנִים וַתְּהִי לְרֹאשׁ פִּנָּה" (מעשי השליחים ד 11).י

יש אלים רבים וכל אדם צריך להודות איזה אלוהים או אליל הוא עובד. י

חזרה למעלהכבוד הנשיא, מי באמת
טיפס על עץ גבוה מדיי?
י

0315 - Who is on a High Horse?

מאת רון קנטור

רציתי לכתוב את המאמר הזה לפני כמה ימים, אבל הייתי תקוע על העץ הגבוה שלי והתקשיתי מאוד לכתוב משם. כמובן, אני מתייחס להרצאתו החמורה של הנשיא אובמה, אולי אפילו לגערתו החמורה, בארוחת הבוקר והתפילה הלאומית השנתית בוושינגטון. י

שם הוא אמר שאל לנו לטפס על עץ גבוה מדיי ולחשוב שהטרור בימינו ייחודי לאזור זה או אחר, אלא לזכור שבמסעות הצלב והאינקוויזיציה נעשו מעשים נוראים בשם המשיח, ולכן הטרור איננו ייחודי לקבוצה או לדת מסוימת, אלא בכל אחד מאתנו יש נטייה רעה לעוות את הדת שלנו. י

אני יודע שהנשיא חכם, אבל אני חושב שהתחום הזה הוא התחום שבו אני יודע יותר מהפרופסור למשפטים מאוניברסיטת הרווארד. נכון שהצלבנים העמידו פני מאמינים במשיח ועשו ביהודים ובמוסלמים זוועות שלא יתוארו. באחד המקרים הם שרפו בית כנסת בירושלים ובו תשע מאות יהודים ושרו שיר אהבה וסגידה למשיח.י

מצד שני, צבא האסלאם התקדם מערבה ואם לא הצלבנים, ייתכן שהיית קורא את המאמר הזה בערבית, לא באנגלית.י

האינקוויזיציה הייתה תנועה פוליטית שמטרתה לעקור מן השורש בספרד כל מי שאיננו קתולי. לא היה לה שום קשר ליראת אלוהים אמתית. לאורך תקופה של שלוש מאות שנה שהתחילה בסוף המאה ה-14 נשרפו על המוקד, בשם הנצרות, 30,000 יהודים (כמו הטייס הירדני לאחרונה).י

יש הבדל

בכל זאת, יש הבדל אחד עיקרי: אלה שהעמידו פני נוצרים פעלו בניגוד לתורתו של ישוע תמורת רווח פוליטי. לעומת זאת, דאעש פועלים בדיוק בהתאם לכתוב בקוראן. י

י"ישוע לימד שלום, אהבה וסליחה. הוא בא לתת את חייו עבור חטאי המין האנושי, לא לקחת חיים. לעומת זאת, מוחמד היה לוחם והרג אנשים רבים חפים מפשע והפיץ את דתו בכוח החרב. תלמידי אמת של המשיח מחקים את המשיח - תלמידי אמת של מוחמד מחקים את מוחמד" (פרנקלין גרהם).י

בדיוק אותם מוסלמים, "מתונים" לכאורה, שטוענים שהאסלאם מטיף לאהבה, לסליחה ולסובלנות (כפי ששמעתי שאמר פקיד רשמי ירדני), הם תלמידי השקר של מוחמד, וזו הסיבה שהם רק מעמידים פנים שהם מקיימים את האסלאם.י

האח ראשיד, מוסלמי לשעבר ומומחה לאסלאם פנה לנשיא ואמר: "מנהיג דאעש, אל-בגדדי, מחזיק בתואר דוקטורט בלימודי האסלאם. אין ספק שהוא מכיר את האסלאם טוב ממך".י

סדר היום היהיר של אובאמה

סדר היום של אובאמה כבר ברור בשלב זה, גם אם לא היה ברור קודם. נשיא ארצות הברית מעדיף לגעור באמריקה היהירה מלהגן עליה. סדר היום שלו ברור כשמש. הוא רוצה להעמיד את האמריקנים במקומם, כפי שאמר הבישוף ג'קסון: י

י"הנשיא הזה עושה כל מה שרק אפשר כדי להגן על האסלאם וכמעט שאיננו עושה דבר כדי להגן על כבודה של הארץ הזאת".י

מבחינתו של אובאמה, העולם כולו הוא במה והוא פרופסור מהרווארד. הוא עולה לבמה כדי להרצות לאמריקה ולמתוח עליה ביקורת, אבל הוא זה שצריך לרדת מהעץ, לא אמריקה. הוא מדבר אל האמריקנים מגבוה כאילו איש מלבדו לא למד היסטוריה והוא אשם באותה יוהרה שהוא מאשים בה את אמריקה. בכל ההיסטוריה לא היה נשיא עוין כלפי עמו ומתעלם ממנו כמוהו.י

כמובן, ראינו את הנולד. מי יכול לשכוח את ההתוודות של מישל אובמה מ-2008? י

י"אני רוצה להגיד לכם משהו. בפעם הראשונה בחיי כבוגרת אני באמת גאה בארצי..."י

איפה ואיפה

מצד אחד טוען הנשיא אובאמה שדאעש איננו מייצג את האסלאם - שאין לו שום קשר עם האסלאם. אבל אין לו שום בעיה לומר שהצלבנים והאינקוויזיטורים פעלו בשמו של המשיח. הוא לעולם לא יאמר שדאעש פועלים בשמו של מוחמד. י

כשהוא מדבר על דאעש הוא אומר שהם עושים מעשים ברבריים בשם הדת, אבל הוא איננו מוכן לומר שהם עושים את זה בשם האסלאם או מוחמד. השר הירדני לענייני חוץ, נאסים יודה, אמר לשפרד סמית מחדשות "פוקס":י

י"הם טרוריסטים. הם קיצונים. אין להם שום קשר לאסלאם ושום קשר לשום דת".י

אובאמה אומר שאין להם שום קשר לשום דת, ובנשימה הבאה הוא אומר: "בכל דת יש קיצונים". י

אני מניח שהוא מתכוון לומר שכשיש קיצוני יהודי הוא יהודי, מפני ש"בכל דת יש קיצונים". ואם יש קיצוני נוצרי, כמו הצלבנים והאינקוויזיציה, הוא נוצרי, מפני ש"בכל דת יש קיצונים". אבל אם יש קבוצה שמכנה את עצמה "המדינה האסלאמית" ומבססת את התיאולוגיה שלה על הקוראן, מתפללת חמש פעמים ביום, כופה את חוקי השריעה על הארצות שהיא כובשת, נוהגת על פי הוואהביה והח'דית ורוצחת תינוקות - ממש כפי שעושים מוסלמים כבר אלף וחמש מאות שנה וכפי שעשה מוחמד - הם אינם מוסלמים קיצונים, רק מוסלמים במקרה. האח ראשיד חולק עליו: "הם הולכים בצעדי הנביא מוחמד צעד אחר צעד". י

חיבתו של אובאמה לאסלאם

נראה שהנשיא אובאמה חומל על אנשים כמו אנשי הטליבן. אולי הוא רואה בהם קרבנות של הדיכוי המערבי? או אולי יש לו פרשיית אהבים חשאית עם מסורות האסלאם? לא פעם התרברב שהוא אהב אותן מאוד בשנים שבהן למד בבית מוסלמי.י

אובאמה היה רשום כמוסלמי בשני בתי ספר שונים באינדונזיה במשך ארבע שנים, למד ושינן חלקים מהקוראן ולבש לבוש מוסלמי. הוא הצהיר במהלך נשיאותו שהצליל היפה ביותר בעולם הוא קריאת המואזין. ברור שהוא מתרפק על הזיכרונות הטובים שלו מחייו כמוסלמי (ירחון "מעוז", פברואר 2015).י

אינני יודע מה יביאו עמם השנה וחצי הבאים, אבל נראה שמאחר שאין אפשרות שהוא ייבחר שוב, אובאמה אפילו איננו מנסה להסתיר את סלידתו מארצו. י

רון קנטור, מנהיג בקהילת "תפארת ישוע", תל אביב
(www.messiahsmandate.org)

חזרה למעלהפליטים יהודים בורחים
מאוקראינה לישראל

0315 - Ukranian Refugees 1
פליטים יהודים מאוקראינה בקהילת בית הלל באשדוד

אוקראינה שרויה במלחמת אזרחים ויהודים אוקראינים בורחים מערים ידועות מלחמה כמו דוינצק, היכן שהלחימה בין חיילי הממשל והבדלנים הרוסים החריבה קהילות שלמות. בתים רבים נהרסו ואנשים רבים איבדו הכול. היהודים מספרים על כנופיות המשוטטות ברחובות ואין משטרה שאפשר להזעיק במקרה הצורך. מדברים על הפסקת אש. בין שהיא תאריך ימים ובין שלא, יהודי אוקראינה אמרו די ונוהרים לישראל, מולדתם הקדומה. י

כשהם יגיעו הם יצטרכו להתיישב בתרבות חדשה, בלי כלום מלבד הבגדים שלגופם. הפליטים מאוקראינה מפוזרים בכל רחבי הארץ ו"מעוז" הצטרפה לישראל פוצ'אר ולחבריו, פעיל בקרב העולים מאוקראינה, כדי לעזור לעולים להתיישב ולפתוח בחיים חדשים בארץ. שוחחנו אתו לאחרונה:י

מעוז: מאות יהודים אוקראינים בורחים מהמהומות בארצם ומגיעים לארץ. איך התחלתם לעזור להם? י

ישראל פוצ'אר: במשך שנים רבות תכננו היהודים האוקראינים לעלות לארץ "בבוא היום"... אבל כל זה השתנה עכשיו פתאום. הם נמלטים על נפשם, ממהרים למלא מזוודה ועוזבים הכול מאחור - עבודה, בתים, מכוניות, ידידים ובני משפחה. י

0315 - Ukranian Refugees 2

הם מגיעים לארץ חסרי כול. הם אינם יודעים את השפה ורובם מגיעים לאולפן, שם הם יכולים לכל הפחות להתחיל ללמוד עברית, כדי שיוכלו לתפקד בביתם החדש ובתרבות בארץ. י

לכן החלטנו לתלות על לוחות המודעות באולפנים מודעות עם מספר טלפון לעזרה. בכל יום מתקשרים עוד ועוד אנשים ומבקשים עזרה.י

אפילו הסיוע הקטן ביותר יכול לחולל שינוי גדול בימים ובחודשים הראשונים של מי שמגיע לארץ חדשה ואין לו הפריטים הבסיסיים - סירים וכלים, כלי אוכל, שמיכות, נייר טואלט וכן הלאה. חשוב מאוד לפעול עכשיו בזמן שבו הם זקוקים לעזרתנו יותר מכול.י

0315 - Ukranian Refugees 3

מעוז: מה עשיתם עד כה כדי לעזור להם? י

ישראל: מדהים! בכינוס הראשון הגיעו 150 משפחות! התחלנו בחלוקת שמיכות ונייר טואלט ואנחנו מתכננים להמשיך לעזור לפליטים האלה ולשרת אותם ולסייע לפליטים נוספים. ביניהם גם משפחות צעירות עם ילדים קטנים, אפילו שישה. האתגרים שהם ניצבים בפניהם עצומים.י

אנחנו מקבצים אותם במרכז שלנו, מספקים להם פריטים בסיסיים ומחבקים אותם באהבה. בזמנים כאלה לא משנה להם בכלל שאנחנו יהודים משיחיים. הם שמחים על היד המושטת לעזרה ועל הלב הדואג.י

האנשים היקרים האלה ברחו מזוועות המלחמה ומתחילים מחדש בארץ שמצד אחד היא מולדתם ומצד שני זרה ומוזרה להם. אפילו הביטוי הפעוט ביותר של טוב לב נוגע ללבם ועוזר להם במאבק היומיומי שלהם כרגע.י

חזרה למעלהספרים בעבור תלמידי ישוע בארץ ובעבור האנשים הרעבים ומחפשים תשובה

י0315 - Book Rees Howells - Intercessor

ריס האוולס - המפגיע
מאת נורמן גרבסי

מה אתה מעדיף - לקרוא על תפילה או ללמוד מאורח חייו של אדם שהקדיש את חייו לתפילה ועל התשובות המדהימות שקיבל ושהשפיעו על אומות שלמות, ביניהן ישראל? ישראלים רבים ביקשו במשך השנים להוציא את הספר הזה לאור, אבל התקשינו למצוא את בעלי זכויות היוצרים. לאחרונה קיבלנו אישור להוציא את הספר לאור.י

הספר נמצא בשלב ההגהות
העלות הכוללת של הוצאת הספר לאור היא 12,447 דולרים
מתוכם כבר שילמנו 2,875 דולרים
אנחנו עדיין זקוקים ליתרה, סך של 9,572 דולרים


0315 - Book Rabbi Looks at the Last Days

רב מדבר על אחרית הימים
מאת יונתן ברניס

ישראלים מקבלים את מושג אחרית הימים ויום הדין, אבל רובם, אפילו החרדים, יודעים מעט מאוד על מה שיקרה בפועל. יונתן ברניס, חלוץ נוסף של התנועה היהודית המשיחית בדורנו, מספר את הסיפור כפי שהוא, מזווית ראייה מלאת תקווה. הוא מעודד את הקורא להשתתף בתכנית אלוהים כדי לעזור להחיש את מלכות האלוהים.י

הספר נמצא בשלב העימוד
העלות הכוללת: 12,463 דולרים, מתוכם כבר שילמנו 8,463 דולרים
 היתרה שאנחנו זקוקים לה: 4,000 דולרים


0315 - Book Rabbi Looks at Jesus of Nazareth

רב מדבר על ישוע מנצרת
מאת יונתן ברניס

יונתן ברניס גדל והתחנך במשפחה יהודית מסורתית. משחר ילדותו הוא למד שיהודים אינם יכולים להאמין בישוע, אבל כשלמד את התנ"ך הוא מצא ראיות חותכות לכך שישוע מנצרת הוא באמת המשיח היהודי. בספר זה הוא מתעד את הדרך שהובילה אותו לישוע וכיצד היא שינתה את חייו. ספר נפלא למי שמחפש אחר האמת על ישוע. י

הספר נמצא כרגע בשלב העימוד
העלות הכוללת של הוצאות לאור היא 12,409 דולרים, מתוכם כבר שילמנו 5,545 דולרים. אנחנו זקוקים ליתרה, 6,874 דולרים


0315 - Book Mountains of Israel

הרי ישראל
מאת נורמה פריס ארצ'בולד

הספר הטוב ביותר שקראנו מעודנו על שורשי המאבק בין היהודים לערבים ביהודה ושומרון. ספר קל לקריאה אבל רב עצמה. המחברת מציגה את הקטעים בכתבי הקודש העוסקים במיוחד בהרי ישראל שעוברים לאורך חוט השדרה של ארצנו. הספר מסכם את האירועים עד עתה, ומעבר לזה מציג את מה שעומד להתרחש במאבק העתידי על חלקת הנדל"ן הזאת. ספר חשוב מאוד למי שחי על הרי ישראל או קרוב אליהם. י

אנחנו נמצאים בשלב ההגהה השנייה
העלות הכוללת 8,540 דולרים, מתוכם כבר שילמנו 6,969 דולרים
היתרה שאנחנו זקוקים לה: 1,571 דולרים                                                     


0315 - Book The Fig Tree Blossoms

התאנה חנטה פגיה
מאת פול ליברמן

מהדורה חדשה. רוב הישראלים אינם יודעים מניין צמחה התנועה היהודית המשיחית. הם אינם יודעים שלפני אלפיים שנה היו אלפי יהודים משיחיים בכל רחבי הארץ, ורבים מהם היו ללא ספק אבותיהם של הישראלים של ימינו. הקורא ימצא תשובות רבות לשאלות על האופן שבו באה לידי ביטוי בימינו האמונה הקדומה בישוע, משיח אלוהים. הספר נכתב בידי אחד החלוצים הראשונים של התנועה היהודית המשיחית בימינו, שנפוצה כיום בעולם כולו. י

הספר נמצא כרגע בשלב העימוד
עלות כוללת: 4,392 דולרים, מתוכם שילמנו 3,751 דולרים, יתרה לסיום                                                    
641 דולרים                                                     


0315 - Book Jewish New Testament Commentary

הפרשנות היהודית לברית החדשה
מאת ד"ר דוד שטרן

מחקר רב שנים של חוקר הכתובים דוד שטרן, תושב ירושלים. ד"ר שטרן מציג דרך מרגשת ומקורית להבין את הברית החדשה ואת הקשר בינה לבין התנ"ך מזווית ראייה יהודית ברורה. הוא עונה על שאלות שיהודים שואלים על ישוע וקורא ליהודים לגלות את משיחם. י

אנחנו נמצאים בשלב העריכה
עלות כוללת: 99,143 דולרים. יש לנו מלוא הסכום, אין צורך בתרומות


מהם שלבי ההוצאה לאור?  י
תרגום >>> עריכה >>> הגהה ראשונה >>>עימוד >>>י
הגהה שנייה >>> עיצוב עטיפה >>> דפוס


שלושה ספרים חדשים יצאו מהדפוס!י

0315 - Book The God I Never Knew

אלוהים כמו שמעולם לא הכרתי
מאת רוברט מוריס

רוח אלוהים ואנחנו. מדובר כאן במערכת יחסים. איש איננו מתאר וממחיש את הקשר הזה כמו רוברט מוריס, מנהיג קהילת גייטווי שבטקסס. י
0315 - Book Manifest Presence

בנוכחותו
ד הכלים החשובים

מאת ג'ק הייפורדמראה כיצד להשתמש באח ביותר שיש למאמין - הלל ועבודת אלוהים!י
0315 - Book To the Ends of the Earth

עד קצות תבל
ד"ר ג'פרי סייף

תיאור ייחודי של השליחים היהודים הקדומים וההשפעה החברתית הניכרת שלהם על העמים שבהם הם הכריזו את הבשורה. י


חזרה למעלה

י